Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Yabis, Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ve Av Koruma – Kontrol Toplantısı Yapıldı...

Aralık 05, 2018

Muğla İl Şube Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılan toplantıya Bölge Müdür Yardımcısı M. İbrahim ÇOLAK, Bölge Müdürlüğümüz Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan PAŞALI ile Bölge ve Şube Müdürlüğümüz teknik elemanları ve YABİS’e veri girişi sağlayan personel katılım sağlamışlardır.

Toplantının ilk oturumunda; Yaban Hayatı Bilgi Sistemine veri girişinin sağlanması, sistemin çalışma şekli ve verilere ulaşım konularında bilgi alış verişinde bulunulurken Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarına ait Yönetim ve Gelişme Planları, alanların yönetimsel sorunları, av turizmi kapsamında yer alan faaliyetler ile izin – intifa dosyaları değerlendirilmiştir.

Av koruma – kontrol faaliyetleri, fotokapan çalışmaları, 5199 sayılı Kanununa ait uygulamalar, tür eylem planları ve petshop denetimleri de dahil olmak üzere denetim ve izleme faaliyetleri toplantının ikinci oturumunda ele alınmıştır.

Değerlendirilen konular için çözüm odaklı kararlar alınarak YABİS – YHGS toplantısı sonlandırılmıştır.