Skip Navigation LinksAnaSayfa > Spil Daği Milli Park Müdürlüğü > Tarihçesi

..::Spil Dağı Milli Parkı::..


Yurdumuzun Ege Bölgesinde Jeolojik, morfolojik bir yapıya sahip, flora bakımından endemik bitki türleri havi tarihi ve arkeolojik ve mitolojik kalıntılara sahip, ilmi araştırmalar yönünden olduğu kadar rekreasyon imkanları bakımından büyük değer taşıyan Spil Dağı;
22.04.1968 Tarihinde Bakanlık oluru ile Milli Park olarak ilan edilmiş olup, Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı bir Milli Parktır.

KAYNAK DEĞERLERİ

Manisa Spil Dağı tarih yönünden de zengindir. Mitolojiye göre adını Anadolu’nun eski tanrıçası Kybele ‘den almıştır. Kybele bütün tanrı ve tanrıçaların anası olduğu gibi, yeryüzündeki bitkilerin, yabani hayvanların ve insanların bereket tanrıçasıdır. Akpınar mevkiinde kaya üzerine oyulmuş bir rölyefi vardır.
Diğer bir kaynağa göre; Frigya Kralı Menos’un kızı olan Sibel’in bu dağa atılarak vahşi hayvanlar tarafından büyütülmesinden dolayı Spilos adı verilmiştir. Sonraları Kral buraya Tantal kalesini yaptırmış, kalenin bitmesi şerefine tanrılara verdiği ziyafette oğlunu kurban ettiği için bir kazığa bağlayarak cezalandırmışlardır.
Ağlayan Kaya olarak bilinen yer ise, Mitolojiye göre 14 güzel çocuğunun kıskançlık sebebiyle Apollo ve Artemis’in anneleri Leto tarafından öldürülmesi sonucu çocuklarının ardından ağlayan Niobe’ye aittir.

JEOLOJİ

Manisa Spildağı Milli Park’ı Gediz Ovasının 60 metrelik seviyesinden başlayıp, “ Karadağ”da 1517 metreyi bulur.Dağın dört tarafında derin vadiler içinde dere yatakları uzanır. Bu sular asırlar boyu bu vadileri eritip yararak yer yer dik duvarlı kanyon vadileri ortaya çıkarmışlardır.
Park’ın doğusunda 600 m yükseklikte bulunan ve içi tamamen sülüklerle dolu olan “ Sülüklü Göl “ de kalkerlerin erimesi ile meydana gelmiş bir dolin gölüdür.
Yine sulkarın kalker serilerinin altını eritip oymaları ile çok sayıda inler olmuştur. Bunların en büyüğü “ Paşaini “ dir. Parkın yakınında sıcaklığın en az 21 dereceye kadar yükselen “ Ilıca “ mevcuttur.

FLORA

Park’ta 600 m. rakıma kadar kızılçam, daha yukarıda ise hakim ağaç türü karaçam’dır. Saçlı meşe, dere yatakların da çınarlar, alt florada ise meşe türleri, ürüngen ardıç, laden, funda, defne, mersin, berberis, otsu bitkilerden geven, buğdaygillerden çayır otları, eğrelti otları, sütleğen, ballıbabagiller, gül şeklindeki şakayıklar hakimdir.
Ayrıca endemik bir tür olan Manisa Lalesi, sümbül, çiğdem, sıklemenler, yabani karanfil, glayör, menekşe, papatya, gelinciklerle, 70 kadar şifalı bitki mevcuttur.

FAUNA

Park yaban hayatı yönünden oldukça zengindir. Yapılan tespitlerde yılkı atları, tavşan, tilki, domuz, sansar, sincap, az miktarda kınalı ve çil kekliğe rastlanmaktadır. Yırtıcılardan; doğan, atmaca, kartal, akbaba, ötücü kuşların büyük bir kısmı, geyik koruma ve üretme sahasında ise birkaç geyik bulunmaktadır.

GÖRÜLECEK YERLER

Spil Dağı Milli Parkı değişik jeolojik oluşumlar, zengin flora, ile tarihi ve mitolojik özelliklerin bir arada, doğal ve kültürel peyzajın en güzel örneklerinin sergilendiği bir sahadır.
Ağlayan Kaya, Dulkadın mevkiindeki eskiden yerleşim yeri olarak kullanılan mağaralar ilgi çekici ve görülmesi gereken diğer özelliklerdir.
Milli Parkın doğusunda 600 m. Yüksekliğindeki kalkerlerin erimesi ile meydana gelmiş olan dolin gölü, içersinde bol miktarda sülük barındırmasından dolayı Sülüklü göl olarak isimlendirilmekte ve doğal peyzajın en güzel örneklerinden birini sergilemektedir.
Paşaini gibi suların kalker serilerinin altını eritip oymaları ile oluşan çok sayıda in bulunmaktadır.

MEVCUT HİZMETLER

Park, bölge halkının rekreasyon ihtiyacını gidermektedir. Arazinin jeomorfolojik yapısı dağcılık sporuna uygundur. Aynı zamanda tracking ( doğa yürüyüşleri) ve atıcılık sporları da yapılmaktadır. Milli parkın Atalanı mevkiinde düzenlenen günübirlik ve kamp alanı bölge halkının yaz – kış rekreasyon ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaktadır.

KONAKLAMA

Milli park içerisinde bungalowlar da gecelemek mümkündür. Bungalowlarda konaklama için gerekli bilgiler Müdürlüğümüzden sağlanabilir.İrtibat Tel:0 (236) 2371061 - 5 Hat

ULAŞIM

Spil Dağı Milli parkı Manisa merkezine 24 km uzaklıkta olup yolu asfalttır.
İzmir’den Milli Parka gelmek isteyenler İzmir Ankara yolundan sütçüler köyünü takiben Milli Parka ulaşabilirler. Milli parkın Yolu tamamen asfalt olup İzmir il merkezine yaklaşık 50 km uzaklıktadır.