Skip Navigation LinksAnaSayfa > Haberler

Gediz Deltası Sulak Alan Çalıştayı Düzenlendi...

Kasım 06, 2018

Ülkemizin 14 Ramsar (Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan) Alanından biri olan Gediz Deltası Sulak Alanı, beş yıllık dönemler için hazırlanan yönetim planları ile yönetilmektedir.

Gediz Deltası Sulak Alanının,  akılcı kullanımını sağlamak üzere koruma, kullanım, araştırma, izleme ve denetim gibi etkinliklerin ve tedbirlerin tümünü bütüncül bir yaklaşımla tanımlama amacıyla; 30-31 Ekim / 1 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir’de Bölge Müdür Yardımcısı M. İbrahim ÇOLAK, İzmir İl Şube Müdür V. Adnan ÇOLAK, Genel Müdürlüğümüz Hassas Alanlar Daire Başkanlığı Uzmanı Şerif HIZLI ile ilgili 28 kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversite ve STK temsilcilerinin katılımıyla GEDİZ DELTASI SULAK ALANI REVİZE YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI amacıyla çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayın ilk gününde açılış konuşmaları ve planlama çalışmalarının ilk aşamasını özetleyen uzman sunumları yer almıştır. İkinci gün Gediz Deltası Sulak Alanı (Çamaltı Tuz İşletmesi, Homa Dalyanı, Sazlık Alan, Üçtepeler Mevkii, Küçük Sazlıgöl, Sasalı Kent Ormanı) ve çevresinde saha çalışması yapılmış ve üçüncü gün ise yönetim planının oluşturulmasına yönelik çalışmalar, maddeler halinde sırayla katılımcıların görüşüne sunulmuştur.

Çalışmalar kapsamında; Gediz Deltası Sulak Alanının koruma bölgeleri ve sınırları içerisinde yapılacak Yönetim Planı kapsamında koruma, iyileştirme, kullanım faaliyetlerine ilişkin tespitlerde bulunularak, beş yılı kapsayan (2019-2023) bir Eylem Planı oluşturulmuştur. Eylem Planında Gediz Deltası Sulak Alanının korunmasında ve kullanılmasında yetki ve sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşlar çeşitli görevler üstlenmişlerdir. Çalıştay sonunda ortaya çıkan taslak yönetim planı, önce Mahalli Sulak Alan Komisyonu, ardından Ulusal Sulak Komisyonu uygun görüşü alınarak, Bakanlığımızın onayını takiben yürürlüğe girecektir. Uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler bu plan hükümlerine uygun işlem yapmakla yükümlü kılınacaklardır.