Skip Navigation LinksAnaSayfa > Haberler

Spil Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Toplantısı Yapıldı…

Ekim 26, 2018

Ülkemizin nadide köşelerinden bir yer olan Spil Dağı Milli Parkı’nın, koruma kullanma dengesi içerisinde,  sürdürülebilir yönetimi ve kaynak değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak olan Spil Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı yapımında son aşamaya gelinmiştir.

Analitik etüt raporu aşamasının tamamlanması akıbetinde 28.06.2018 I. paydaş toplantısı gerçekleştirilmiş, bu toplantıdan alınan çıktılar planlama aşamasına ışık tutmuştur. Analitik etüt, sentez bölümleri çerçevesinde, yüklenicimiz Belda A.Ş. taahhütlüyle akademisyenler, teknik personelimiz ve paydaşların katkısı ile hazırlanan plan raporu 24.10.2018 tarihinde gerçekleşen II. paydaş toplantısı ile paydaşlara sunulmuştur.

Spil Dağı Milli Parkı zengin florası, dağ ekosistemini oluşturması, birçok rekreatif faaliyete uygunluğu, iklimsel özellikleriyle farklı ziyaretçi kitlelerine hitap etmektedir. Bir alanın değerlerinin korunması yasaklamalar ve engellerle olmayacağı düşüncesiyle paydaşların ışığında ziyaretçilerin bilinç düzeyinin arttırılması ve işbirliği koruma-kullanım dengesinin sağlanması hedeflenmiş, soru-cevap-öneri ile idare, yüklenici, paydaşlar arasında bilgi alışverişi ve fikir birliği oluşmuş, plan raporu taslağı oluşturulmuştur. Taslak plan raporunun Genel Müdürlüğümüzce kabulü sonrası kurum görüşleri alınacak, yapılacak değerlendirme sonrası Spil Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı tamamlanmış olacaktır.