Skip Navigation LinksAnaSayfa > Haberler

Marmara Gölü Sulak Alan Çalıştayı Düzenlendi...

Ekim 24, 2018

2017 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenen Marmara Gölü ve çevresi, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında, 2008 yılında Ulusal Sulak Alan Komisyonunca belirlenen koruma bölgeleri uyarınca yönetilmektedir.

Marmara Gölü’nün ulusal tescilinin ardından göl için Sulak Alan Yönetim Planı hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmış ve bu doğrultuda planlama çalışmalarına başlanmıştır. Planlama çalışmalarının ilk kısmı tamamlanmış ve nihayet halkın katılımının sağlanacağı karar aşamasına geçilmiştir. Bu sebeple 16-17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Manisa Vali Yardımcısı Hayri SANDIKÇI ve Gölmarmara İlçesi Kaymakamı Hüseyin KARAMEŞE başkanlığında üç günlük çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayın ilk gününde açılış konuşmaları ve planlama çalışmalarının ilk aşamasını özetleyen uzman sunuşları yer almış, ikinci gün Marmara Gölü ve çevresinde saha çalışması yapılmış ve üçüncü gün ise eylem planının oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Çalışmalar kapsamında Marmara Gölü’nün koruma bölgeleri ve sınırlarına yönelik yeni tespitlerde bulunularak beş yılı kapsayan bir Eylem Planı oluşturulmuştur. Eylem Planında Marmara Gölünün korunmasında ve kullanılmasında yetki ve sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşlar çeşitli görevler üstlenmişlerdir. Çalıştay sonunda ortaya çıkan taslak yönetim planı, önce Mahalli Sulak Alan Komisyonu, ardından Ulusal Komisyonun uygun görüşü alınarak Bakanlığın onayını takiben yürürlüğe girecektir. Uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler bu plan hükümlerine uygun işlem yapmakla yükümlü kılınacaklardır.