Skip Navigation LinksAnaSayfa > Haberler

Dünyada Olmayan Bitkiler İzmir’de Keşfedildi…

Aralık 12, 2017

İzmir İli'nde 2016 yılında başlayan ve 2018 yılı Ağustos ayında tamamlanacak olan  "İzmir İli Biyolojik Çeşitlilik ve Envanter İzleme projesi"nin 1. yılı sonunda ortaya konan 2. ararapor sonucunda, Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Hasan YILDIRIM ve Yard. Doç. Ademi Fahri PİRHAN' ın danışmanlıklarında ortaya konulmaya çalışılan Damarlı Bitkiler Envanteri kapsamında, 5 yeni tür keşfedilmiştir. Bunların sadece dünyada İzmir ilinde olduğu ve buraya has endemik türler olduğu belirtilmiştir. Henüz keşfedilen bu bitkilere ait bilimsel makaleler hazırlanarak bilim dünyasına sunulmak üzere bilimsel dergilere gönderilmiştir. Sözkonusu bitkilere ait işlemler devam ettiği için tam isimlerinin paylaşılması, makalelerinin basılması ile gerçekleşecektir. Bu bitkiler Campanulaceae (Çançiçeğigiller), Brassicaceae (Turpgiller), Lamiaceae (Ballıbabagiller), Boraginaceae (Hodangiller) ve Amaryllidaceae (Nergisgiller) familyaları içerisinde yeralmaktadırlar.

Bunun yanısıra 1844 yılında ünlü botanikçi "Pierre Edmond Boissier" tarafından İzmir'de keşfedilen ve keşfedildikten sonra bir daha izine raslanılamayan, dünyada sadece İzmir'de varlığı bilinen endemik türümüz, "İzmir Sığırkuyruğu" bitkisi "Verbascum smyrnaeum Boiss." 173 yıl sonra araştırıcılar tarafından, İzmir Biyoçeşitlilik Envanter Projesi kapsamında yeniden kesfedilmiş ve popülasyon durumu tespit edilmiştir. "Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı"na göre "Yetersiz Veri" (DD) kategorisinde yeralan kayıp tür "Verbascum smyrnaeum"un çalışmalar sonucunda oldukça dar bir alanda yayılış gösterdiği ve tehlike kategorisinin Kritik Düzeyde tehlikede (CR) olduğu Doç. Dr. Hasan YILDIRIM tarafından vurgulanmıştır.

Ayrıca bu çalışma ile ülkemizde daha önce kaydı bulunmayan Orchidaceae (Salepgiller) familyasından 2 türe ait popülasyon İzmir il sınırları içerisinde keşfedilmiştir. Türkiye florası için bu iki türün "yeni bitki kayıtları" olarak literatüre girmesi için işlemler başlatılmıştır.

“Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi”(UBENİS) kapsamında İzmir ilinde yürütülen projede damarlı bitkiler uzmanı ve projenin ekip lideri olan Doç. Dr. Hasan YILDIRIM İzmir ilinde çok farklı habitatların bulunduğuna dikkat çekerek, özellikle Bozdağ serisi üzerinde halen keşfedilmemiş yeni türlerin olabileceğine vurgu yapmış ve projemizin 2. yılında daha detaylı çalışmalara devam ederek sözkonusu yeni tür sayısının artabileceğinin vurgusunu yapmıştır. Doç. Dr. Hasan YILDIRIM  keşfedilen yeni türlerin, Bakanlığın finanse ettiği, Türkiye çapında gerçekleştirdiği il bazındaki "Biyoçeşitlilik envanter projeleri" ile bilim camiasına ne denli büyük bir katkı sağladığının önemli bir kanıtı olduğunu vurguladı. Söz konusu yeni türler Bilimsel dergilerde işlem görüp, konunun uzmanı  diğer bilim insanlarının hakemlik sürecinden geçtikten sonra bilimsel isimleri ile yayınlanacağını ve bilim dünyasına tanıtılacağını belirtti.